Aug 20, 2010

Hindi Cliche

Ipinid mo muna ang iyong mga labi
hayaang makapangusap at magkaunawaan tayo
sa mga patlang, at hindi sa mga salitang
Naririnig ko ng paulit-ulit
Sa pelikula, sa telebisyon, sa nobelang inilalako sa bangketa.
Hindi ko hinihinging bagtasin mo
Ang dagat, ang bundok at abutin ang mga ulap.
Hindi ko rin hinihiling na awitan mo ako
Ng mga kantang pinatutugtog sa radyo,
sa dyip, sa traysikel, sa mall.
Hindi ko inaasahang dalumatin mo
ang mga bugtong at tanong na hindi masagot ng mga pantas.

Nais kong makabuo tayo ng mga salitang
nabuo natin sa pagtatagpo ng ating mga mata.
Nais kong punuin ng sarili nating himig ang hangin,
at hindi mga malulungkot na kwento
ng mangingibig na iniwan at sinaktan.
Pagkat doon malalaman natin na hindi tayo nagkakamali.
Sapagkat, ikaw ay ikaw. Ako ay ako.
Bago pa man tayo nagtagpo.

0 comments:

Post a Comment

Powered by Blogger.